Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng bộ hệ số phát thải cho các nguồn dân sinh sử dụng nhiên liệu sinh khối
Authors: Nguyễn Việt Thắng
Advisor: Nghiêm Trung Dũng
Keywords: Nhiên liệu sinh khối; Phát thải
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về ô nhiễm không khí do đốt nhiên liệu sinh khối. Hệ số phát thải và phương pháp xác định. Nghiên cứu thực thực nghiệm. Trình bày kết quả và thảo luận
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16868
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253479.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253479-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 85,76 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.