Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đề xuất hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho nhà máy nước giải khát Pepsi tại Lào
Authors: Sengpannha Rattanavong
Advisor: Trần Văn Nhân
Keywords: Quản lý môi trường; Lào
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về ngành công nghiệp nước giải khát và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Hiện trạng sản xuất và quản lý môi trường của Nhà máy nước giải khát Pepsi tại Lào. Đề xuất hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 cho nhà máy nước giải khát Pepsi tại Lào.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16869
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253484.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 934,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253484-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 89,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.