Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thành phần Tecpenoid của cây lá móng tay Lawsonia Inermis
Authors: Đinh Thị Thu Hiền
Advisor: Trần Thu Hương
Keywords: Lá móng; Thành phần hóa học; Chiết xuất
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về họ tử vi - lythraceae, tổng quan về cây lá móng tay. Trình bày về mẫu thực vật và phương pháp nghiên cứu. Quá trình thực nghiệm chiết phân đoạn và phân lập các hợp chất, hằng số vật lý và dữ kiện phổ của các hợp chất. Tác giả trình bày các kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Hóa hữu cơ
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16873
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253505.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 7,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.