Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thu nhận enzym endo - ß -1,4 mannanase tái tổ hợp ứng dụng trong tẩy trắng bột giấy
Authors: Nguyễn Việt Phương
Advisor: Đặng Thị Thu
Keywords: Enzym; Thu; Ứng dụng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan tài liệu: endo - ß -1,4 mannanase, môi trường các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sinh tổng hợp endo - ß -1,4 mannanase, nguyên liệu trong sản xuất giấy, các phương pháp sản xuất bột giấy, hệ enzym trong công nghệ giấy. Vật liệu, hóa chất và thiết bị, phương pháp nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu và thảo luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16876
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253531.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.