Thông tin tài liệu


Title: Tối ưu vị trí đặt trạm relay trong mạng không dây băng rộng thế hệ mới
Authors: Lê Hoàn
Advisor: Ngô Hồng Sơn
Keywords: Liên lạc dải rộng; Mạng không dây; Trạm relay
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về mạng không dây băng rộng Wimax và chuẩn relay 802.16J. Tối ưu vị trí đặt các trạm relay trong mạng không dây băng rộng thế hệ mới. Cài đặt thiết kế chương trình giải bài toán đặt vị trí trạm relay. Trình bày các kết quả và bàn luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16877
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253533.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253533-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 121,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.