Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình truyền nhiệt - truyền chất khi sấy phun cà chua
Authors: Trần Thị Thu Hằng
Advisor: Đặng Quốc Phú
Keywords: Sấy phun; Truyền nhiệt
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ sấy phun. Nghiên cứu thực nghiệm. Mô hình toán học mô tả quá trình truyền nhiệt truyền chất trong thiết bị sấy phun cùng chiều. Ảnh hưởng của các thông số vận hành tới quá trình truyền nhiệt truyền chất trong hệ thống sấy phụ. Tác giả trình bày kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16878
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253546.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253546-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 99,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.