Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giải pháp lên 3G của mạng GSM tại Việt Nam
Authors: Ngô Việt Hùng
Advisor: Trần Đỗ Đạt
Keywords: Liên lạc di động; Dịch vụ; Việt nam
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hiện trạng thị trường thông tin di động ở Việt Nam, các quy định về quy hoạch băng tần cho dịch vụ thông tin di động. Nghiên cứu về hệ thông thông tin di động 3G và phân tích sử dụng băng tần vô tuyến điện cho 3G. Công nghệ WCDMA trong hệ thống UMTS. Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật triển khai mạng 3G
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16879
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253569.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 5,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253596-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 233,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.