Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng thuật toán lai giải bài toán cây khung truyền thông tối ưu
Authors: Nguyễn Duy Hiệp
Advisor: Nguyễn Đức Nghĩa
Keywords: Bài toán tối ưu; Thuật toán lai; Ứng dụng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày một số kiến thức cơ sở trong lý thuyết về độ phức tạp tính toán, lớp bài toán NP - khó làm nền tảng cho các chương tiếp theo. Bài toán cây khung truyền thông tối ưu. Thuật toán di truyền và tối ưu hóa bầy đàn. Giải thuật di truyền lai giải bài toán OCST. Kết quả thực nghiệm.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16880
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253580.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253580-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 165,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.