Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phép toán hình thái và phân tách các phần tử cấu trúc
Authors: Nguyễn Xuân Hạnh
Advisor: Ngô Quốc Tạo
Keywords: Toán học hình thái; Phép toán hình thái
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về phép toán hình thái. Các tính chất của phép toán hình thái. Tách các phần tử cấu trúc và cài đặt ứng dụng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Đảm bảo Toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16881
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253800.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253800-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 110,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.