Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quy luật chuyển động của ô tô đoàn xe trên đường vòng
Authors: Chu Ngọc Đồng
Advisor: Phạm Hữu Nam
Keywords: Ô tô đoàn xe; Chuyển động
Issue Date: 2010
Publisher: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Ô tô và máy chuyên dụng
Abstract: Mô hình toán học mô tả động lực học đoàn xe khi chuyển động trên đường vòng. Sử dụng công cụ matlab giải hệ phương trình vi phân mô tả quỹ đạo chuyển động của đoàn xe. Khảo sát, phân tích và so sánh các chỉ tiêu đánh giá tính chất quay vòng của đoàn xe.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Ô tô và máy chuyên dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16882
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253801.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253801-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 94,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.