Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm cad/cam - cimatron E8.5 trong thiết kế và gia công cơ khí 2D, 3D trên máy tiện và máy phay CNC
Authors: Phạm Văn Tuân
Advisor: Trần Xuân Việt
Keywords: Phần mềm cimatron; Gia công cơ khí
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ cad/cam - CNC và phần mềm E8.5. Thiết kế chi tiết phay và chi tiết dạng trục bằng phần mềm cimatron E8.5. Tiến hành quá trình gia công và thực hành gia công trên máy tiện CNC và máy phay VMC0641.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16883
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253802.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253802-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 110,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.