Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu & xây dựng hệ thống ngữ nghĩa hỗ trợ tái sử dụng, bảo trì phần mềm
Authors: Trịnh Tuấn Đạt
Advisor: Cao Tuấn Dũng
Keywords: Wen ngữ nghĩa
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu bài toán bảo trì, tái sử dụng phần mềm và hướng tiếp cận web ngữ nghĩa. Tổng quan về công nghệ web ngữ nghĩa. Tạo mới, quản lý các chú thích ngữ nghĩa
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16884
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253803.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253803-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 119,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.