Thông tin tài liệu


Title: Tìm kiếm thông tin dựa trên hồ sơ người dùng
Authors: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Advisor: Vũ Tuyết Trinh
Keywords: Hệ thống tìm kiếm; Hồ sơ
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày hệ thống tìm kiếm thông tin. Sử dụng hồ sơ người dùng, trong hệ thống tìm kiếm thông tin và giải pháp xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin cá nhân hoá trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16887
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253806.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253806-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 58,97 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.