Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát đặc trưng nhuộm màu của xơ PTT kháng khuẩn bằng ion bạc ( Ag )
Authors: Nguyễn Phi Hùng
Advisor: Cao Hữu Trượng
Keywords: Vải PTT ( Poly trimethyl terephatalate )
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về xơ Poly trimethyl terephatalate. Các phương pháp nhuộm xơ tổng hợp bằng thuốc nhuộm phân tán. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thông số: nhiệt độ nhuộm, thời gian nhuộm, nồng độ thuốc nhuộm.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16890
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253809.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253809-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 109,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.