Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác định hàm lượng formaldehyde trên các sản phẩm dệt may ở thị trường Việt Nam
Authors: Ngô Hà Thanh
Advisor: Hứa Thùy Trang
Keywords: Hàm lượng Formaldehyde
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về formaldehyde và phương pháp định lượng formaldehyde trên sản phẩm dệt may. Khảo sát và xây dựng quy trình định lượng formaldehyde trên sản phẩm dệt may phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16893
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253814.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.