Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ xử lý hạn chế cháy, chống thấm cho vải bông dệt thoi
Authors: Đào Anh Tuấn
Advisor: Vũ Thị Hồng Khanh
Keywords: Bông dệt thoi; Chống cháy; Chống thấm
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát và xác định quy trình công nghệ xử lý hạn chế cháy kết hợp với chống thấm cho vải bông dệt thoi. Tối ưu hoá một số thông số công nghệ trong quá trình xử lý hạn chế cháy kết hợp chống thấm.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16895
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253816.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 3,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.