Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng bài giảng điện tử về hệ thống phanh TCS trên ô tô
Authors: Trần NGọc Dũng
Advisor: Dương Ngọc Khánh
Nguyễn Thanh Quang
Keywords: Ô tô; Phanh
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở xây dựng bài giảng điện tử. Xây dựng về bài giảng điện tử. Tìm hiểu về hệ thống phanh có trang bị TCS.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật ô tô và xe chuyên dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16900
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255896.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255896-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 394,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.