Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển tốc độ video thích ứng trong mạng không dây ngang hàng
Authors: Nguyễn Văn Tuyến
Advisor: Nguyễn Văn Đức
Keywords: Video; Đường truyền
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung. Thiết kế tổng quan hệ thống. Xây dựng cơ chế phản hồi trạng thái kênh truyền và truyền lại. Điều khiển tốc độ video thích ứng. Triển khai thiết kế và đánh giá kết quả.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16901
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255897-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 279,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255897.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,37 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.