Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu bộ lọc tích cực trên cơ sở bộ biến đổi Z
Authors: Vũ Ngọc Ánh
Advisor: Trần Trọng Minh
Keywords: Bộ lọc điện; Nghiên cứu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về bộ lọc tích cực. Nguyên lý làm việc của nghịch lưu nguồn Z và thuật toán điều chế vector không gian cho nghịch lưu nguồn Z. Xây dựng cấu trúc lọc tích cực trên cơ sở nghịch lưu nguồn Z. Mô phỏng bộ lọc tích cực trên cơ sở bộ biến đổi Z.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16902
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255899-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 232,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255899.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.