Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương pháp cải thiện tiếng nói sử dụng một Microphone
Authors: Trần Tiến Dũng
Advisor: Nguyễn Quốc Cường
Keywords: Tiếng nói; Chất lượng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Phương pháp nâng cao chất lượng tiếng nói sử dụng một microphone sử dụng các thuật toán thao tác trên miền phổ biên độ. Trình bày hệ thống âm học và cơ chế nghe ở tai người. Triển khai thuật toán trên thiết bị nhúng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Đo lường và các hệ thống điều khiển
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16905
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253821.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.