Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế bộ điều khiển dự báo thích nghi phi tuyến cho đối tượng phi tuyến
Authors: Đặng Ngọc Toàn
Advisor: Phan Xuân Minh
Keywords: Phi tuyến; Điều khiển
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về điều khiển tuyến tính hoá chính xác. Trình bày khái quát và xây dựng thuật toán thiết kế bộ điều khiển dự báo liên tục GPC và NGPC. Phương pháp thiết kế và cấu trúc cũng như xây dựng thuật toán bộ điều khiển dự báo thích nghi phi tuyến.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điều khiển tự động
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16906
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253822.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 865,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253822-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 92,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.