Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt nhà máy điện sử dụng bộ điều khiển dự báo trên cơ sở mô hình mạng Neural nhân tạo
Authors: Nguyễn Văn Nam
Advisor: Phan Xuân Minh
Keywords: Mạng neural; Nhận dạng; Điều khiển
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nhận dạng đối tượng sử dụng mạng neural. Thuật toán điều khiển dự báo trên cơ sở cấu trúc mạng neural. Điều khiển nhiệt độ hơi quá nhiệt sử dụng bộ điều khiển dự báo trên cơ sở mô hình mạng neural.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điều khiển tự động
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16907
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253823.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.