Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát, đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sinh hoạt tại một số khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương và thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho thành phố Hải Dương
Authors: Trần Xuân Toàn
Advisor: Nguyễn Ngọc Lân
Keywords: Nước thải sinh hoạt
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khảo sát đánh giá hiện trạng xử lí nước thải sinh hoạt tại thành phố Hải Dương. Lấy mẫu nước thải sinh hoạt, phân tích thành phần và đánh giá đặc tính ô nhiễm. Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho một lưu vực của thành phố Hải Dương
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16909
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253824.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 839,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253824-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 76,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.