Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiệu quả xử lý một số hệ thống biogas của các trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa. Đề xuất, thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa tại thôn Nhân Lễ, xã Đông Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Authors: Nguyễn Văn Tuyến
Advisor: Nguyễn Ngọc Lân
Keywords: Khí sinh học; Nước thải
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tinh hình chăn nuôi lợn và công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi. Đánh giá hiệu quả xử lý một số hệ thống biogas của các trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa. Đề xuất, thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa tại thôn Nhân Lễ, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Description: Luận văn ( thạc sỹ khoa học ) Ngành kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16910
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253825.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253825-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 147,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.