Thông tin tài liệu


Title: Ô nhiễm nấm mốc và độc tố vi nấm trong ngũ cốc. Nguy cơ về sức khỏe của người dân tỉnh Lào Cai
Authors: Vũ Thị Minh Thoa
Advisor: Lê Danh Tuyên
Keywords: Nấm mốc; Ngũ cốc
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Xác định tỷ lệ và mức độ ô nhiễm nấm mốc độc và aflatoxin và fumonisin trong ngô tại khu vực Lào Cai. Tính mức phơi nhiễm aflatoxin và fumonisin do tiêu thụ ngô của người dân trong khu vực. Đánh giá nguy cơ về mặt sức khỏe của người tiêu dùng do phơi nhiễm aflatoxin và fumonisin.
Description: Luận văn ( thạc sỹ khoa học ) Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16911
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253826.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253826-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 127,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.