Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ xử lý amoni trong nước thải của công ty TNHH một thành viên phân đạm và hoá chất Hà Bắc bằng phương pháp vi sinh
Authors: Nguyễn Hữu Dương
Advisor: Vũ Thị Phương Anh
Keywords: Amoni; Nước thải
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Xây dựng hệ thống thí nghiệm xử lý nước thải chứa amoni bằng phương pháp kết hợp Sharon/Anammox. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xử lý. Thiết lập mô hình vật lý mô tả mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào tới hiệu suất xử lý amoni.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16912
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253830.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253830-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 104,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.