Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng bài giảng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Authors: Trần Thị Tâm
Advisor: Phạm Văn Bình
Keywords: Bài giảng; Năng lượng điện
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng bài giảng cho môn học " Sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả". Xây dựng chương trình của môn học " Sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả"
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16914
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253833.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,59 MB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.