Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sử dụng định mức sử dụng năng lượng trong một số ngành công nghiệp ở Việt Nam
Authors: Vũ Ngọc Đức
Advisor: Phạm Hoàng Lương
Keywords: Năng lượng; Định mức; Công nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Quản lý năng lượng và công tác xây dựng định mức sử dụng năng lượng. Xây dựng định mức sử dụng năng lượng cho một số ngành công nghiệp lựa chọn.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16915
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253835.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253835-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 116,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.