Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp chưng cất tinh dầu hồi bằng hơi quá nhiệt
Authors: Nguyễn Hồng Quân
Advisor: Phạm Văn Thiêm
Keywords: Tinh dầu; Chưng cất; Tinh dầu hồi
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất, kích thước hạt và lưu lượng hơi đến khả năng chiết tách tinh dầu hồi. Xây dựng quy trình công nghệ nâng cao hiệu suất chiết tách cũng như chất lượng tinh dầu hồi. Cải tiến hệ thống phân ly tinh dầu và đề xuất mô hình thiết bị chưng cất 300 kg/mẻ
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Thiết bị và Công nghệ hoá thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16916
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253836.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.