Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý CO trong khí thải xe máy bằng các hệ xúc tác oxit kim loại
Authors: Phạm Trung Kiên
Advisor: Lê Minh Thắng
Keywords: Xử lý CO
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan khí thải động cơ và các phương pháp xử lý. Quy trình tổng hợp và các phương pháp đặc trưng xúc tác.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ hữu cơ hóa dầu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16917
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253837.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253837-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 27,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.