Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm cad/cam phục vụ dạy học
Authors: Mạc Văn Giang
Advisor: Nguyễn Huy Ninh
Keywords: Phần mềm cad/cam
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chương trình cad/cam. Cấu trúc dữ liệu file Iges. G-code và Step-Nc. Nghiên cứu, xây dựng phần mềm Bkcad/cam
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16919
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253841.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253841-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 125,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.