Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm cad/cam - mastercamx trong thiết kế và gia công cơ khí 2D, 3D trên máy tiện và máy phay CNC
Authors: Lê Văn Chiến
Advisor: Trần Xuân Việt
Keywords: Phần mềm Mastercam
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Phương pháp chế tạo các sản phẩm cơ khí ứng dụng công nghệ cad/cam-CNC. Tổng quan phần mềm mastercam X10. Thiết kế và chạy chương trình gia công chi tiết 2D, 3D bằng phần mềm mastercam và thực hiện quá trình gia công trên máy tiện CAK6136V/750 và máy phay VMC0641.
Description: Luận án: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16920
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253843.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253843-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 156,58 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.