Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu bộ nguồn liên tục (UPSS)
Authors: Vũ Phan Anh
Advisor: Nguyễn Thế Công
Keywords: Mạch điều khiển; Acquy; Nguồn điện; Nghiên cứu
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về bộ nguồn liên tục UPS. Giới thiệu về mạch băm áp một chiều thông dụng.Tính toán mạch lực cho mạch tăng áp, mạch điều khiển. Nghiên cứu giải điện áp acquy đến chất lượng UPS trong mạch tăng áp
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16922
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253846.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253846-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 85,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.