Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình xử lý nước thải in bằng phương pháp điện hóa có màng ngăn
Authors: Đinh Thị Hồng
Advisor: Nguyễn Ngọc Lân
Keywords: Điện hóa học; Phương pháp; Ứng dụng; Nước thải công nghiệp; Xử lý
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về nước thải ngành in, các phương pháp xử lý nước thải ngành in. Phương pháp điện hóa ứng dụng trong xử lý nước thải. Đưa ra phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16923
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253847.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253847-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 86,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.