Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cấu tạo và ứng dụng hầm Biogas thể tích lớn (trên 1000m3) trong xử lý chất thải trại chăn nuôi lợn
Authors: Đỗ Thị Phương
Advisor: Nguyễn Hoài Châu
Keywords: Chăm nuôi; Chất thải; Xử lý; Hầm sinh học; Ứng dụng
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi ở Việt Nam. Cơ sở lý thuyết và đề xuất giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp Biogas. Lựa chọn địa điểm và kỹ thuật xây dựng hầm Biogas thể tích lớn. Đưa ra kết quả phân tích và bàn luận.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16927
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253848.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253848-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 85,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.