Thông tin tài liệu


Title: Phân tích hệ glycoprotein huyết thanh bệnh nhân Leukemia
Authors: Nguyễn Tiến Dũng
Advisor: Phan Văn Đạt
Keywords: Ung thư máu; Glycoprotein; Huyết thanh; Nghiên cứu
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về bệnh Leukemia. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Phân tích hệ glycoprtein huyết thanh quản bệnh nhân Leukemia.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16930
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 253851.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.