Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế, xây dựng hệ thống truyền động công suất lớn sử dụng biến tần nguồn dòng
Authors: Trần Trọng Chiến
Advisor: Nguyễn Văn Liễn
Keywords: Truyền động điện
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống truyền động điện biến tần - động cơ xoay chiều. Biến tần nguồn dòng. Nghịch lưu điều khiển vector và cấu trúc hệ truyền động điện biến tần nguồn dòng - động cơ không đồng bộ ba pha. Mô phỏng hệ truyền động điện biến tần nguồn dòng - động cơ không đồng bộ ba pha
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16935
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 253859.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 253859-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 117,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.