Thông tin tài liệu


Title: Triển khai dịch vụ IPTV dựa trên nền tảng IP Multimedia subsystem (IMS)
Authors: Đặng Huy Hoàng
Advisor: Nguyễn Hữu Thanh
Keywords: Internet; Giao thức
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Các nguyên lý chung trong kiến trúc IMS. Điều khiển phiên trong IMS. Máy chủ ứng dụng trong IMS. Xây dựng dịch vụ máy chủ IPTV. Triển khai dịch vụ IPTV.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16938
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255904.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255904-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 474,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.