Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thu nhận Alginate từ vi khuẩn để làm phụ gia thực phẩm
Authors: Đỗ Thị Thu Hiền
Advisor: Đỗ Thị Ngọc Huyền
Đặng Thị Thu
Keywords: Thực phẩm; Chế tạo
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng sinh tổng hợp alginate cao. Bước đầu xây dựng quy trình thu nhận alginate từ vi khuẩn A. vinelanddi quy mô phòng thí nghiệm. Sơ bộ đánh giá chất lượng sản phẩm. Ứng dụng chế phẩm alginate trong bảo quản cam
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ sinh học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16939
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255905.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255905-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 291,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.