Thông tin tài liệu


Title: Thiết lập đặc tính động cơ AVL 5402
Authors: Nguyễn Duy Tiến
Advisor: Phạm Minh Tuấn
Keywords: Động cơ đốt trong
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái quát về đặc tính động cơ đốt trong. Cơ sở quy hoạch nghiệm và ứng dụng. Quy trình xây dựng bộ dữ liệu điều chỉnh động cơ.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật động cơ nhiệt
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16940
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255906.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255906-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 353,71 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.