Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
Authors: Ninh Văn Thương
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Cán bộ quản lý
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp. Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Gốm sứ Hạ Long. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16945
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 255911.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,41 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.