Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của mòn băng máy tiện đến độ chính xác gia công tại trường Cao đẳng công nghiệp Nam Định
Authors: Trần Quang Hải
Advisor: Phạm Văn Hùng
Keywords: Máy tiện; Trường Cao đẳng công nghiệp Nam Định
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Description: Trình bày về tổng quan về tình hình đào tạo nghề tại trường Cao đẳng công nghệp Nam Định. Khảo nghiệm độ mòn băng máy tiện T616. Kết quả thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16947
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255944.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255944-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 177,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.