Thông tin tài liệu


Title: Định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình đến năm 2020
Authors: Vũ Duy Trọng
Advisor: Trần Văn Bình
Keywords: Đoàn nghệ thuật các dân tộc; phát triển thương hiệu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận thực tiễn về thương mại và giá trị thương hiệu. Thực trạng thương hiệu Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Định hướng xây dựng và phát triển thương hiệu Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình đến năm 2020.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16949
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255946.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255946-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 183,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.