Thông tin tài liệu


Title: Phân tích ứng suất thành ống phục vụ khai thác dầu khí
Authors: Bùi Minh Hoàng
Advisor: Nguyễn Thế Đức
Nguyễn Thế Mịch
Keywords: Khai thác dầu khí
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở về phân tích ứng suất ống khai thác. Áp dụng tính toán với mỏ Thăng Long - Đông Đô. Sử dụng phần mềm WellCat phân tích ứng suất cho 6 cấu hình giếng đặc trưng của mỏ Thăng Long ngoài khơi Việt Nam.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16950
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255947.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255947-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 161,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.