Thông tin tài liệu


Title: Cảm biến khí kiểu thay đổi khối lượng dựa trên vật liệu Graphene
Authors: Trần Thị Diệp
Advisor: Nguyễn Văn Quy
Keywords: Cảm biến khí
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan cấu trúc vật liệu Graphene. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm quá trình chế tạo mẫu và khảo sát thực nghiệm, hóa chất sử dụng để chế tạo mẫu và quy trình chế tạo. Kết quả và phân tích kết quả.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Khoa học và kỹ thuật vật liệu điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16954
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255917.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255917-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 388,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.