Thông tin tài liệu


Title: Phân tích thực trạng kiểm soát chi phí và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác khoán - quản trị chi phí tại Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - VINACOMIN
Authors: Nguyễn Ánh Dương
Advisor: Đào Thanh Bình
Keywords: Doanh nghiệp; Quản lý
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về chi phí và kiểm soát chi phí. Thực trạng kiểm soát chi phí tại Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - VINACOMIN. Giải pháp hoàn thiện công tác Khoán - Quản trị chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất tiết kiệm chi phí của công ty.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16956
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255922.pdf
    Restricted Access
 • NỘI DUNG
  • Size : 2,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255922-TT.pdf
    Restricted Access
 • TÓM TẮT
  • Size : 99,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.