Thông tin tài liệu


Title: Phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề ở Trường cao đẳng nghề Sông Đà
Authors: Phạm Thị Quyên
Advisor: Đặng Vũ Tùng
Keywords: Giáo viên
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Việt Nam. Thực trạng đội ngũ giáo viên dạy nghề và công tác phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề ở Trường cao đẳng nghề Sông Đà. Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề ở Trường cao đẳng nghề Sông Đà.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16957
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255923.pdf
    Restricted Access
 • NỘI DUNG
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255923-TT.pdf
    Restricted Access
 • TÓM TẮT
  • Size : 142,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.