Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Tổng công ty Trực thăng Việt Nam
Authors: Nguyễn Anh Đức
Advisor: Trần Việt Hà
Keywords: Tài chính doanh nghiệp; Tổng công ty Trực thăng Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về công tác phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng phân tích tình hình tài chính. Giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Tổng công ty Trực thăng Việt Nam.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16958
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255952.pdf
    Restricted Access
  • Size : 796,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255952-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 143,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.