Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp tăng nguồn thu sự nghiệp của Bệnh viện đa khoa Thành phố Hòa Bình
Authors: Đỗ Văn Trung
Advisor: Nghiêm Sỹ Thương
Keywords: Bệnh viện đa khoa; Nguồn thu sự nghiệp
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của đề tài. Thực trạng nguồn thu sự nghiệp tại Bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình. Một số giải pháp tăng nguồn thu sự nghiệp của Bệnh viện đa khoa Thành phố Hòa Bình.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16959
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255953.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255953-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 90,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.