Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất giải pháp cải thiện tình hình tài chính Công ty Điện lực Tây Hồ
Authors: Hồ Sỹ Quang
Advisor: Nguyễn Thị Ngọc Hiền
Keywords: Tài chính doanh nghiệp; Công ty Điện lực Tây Hồ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về cơ sở lý luận chung về phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp. Phân tích tài chính của Công ty Điện lực Tây Hồ. Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16961
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 255956.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 255956-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 138,73 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.